192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
language az
language hy ru en az ge tur
“Ermənofobiya Azərbaycanın dövlət ideologiyasının əsasında” monoqrafiyası nəşr olumuşdur
2018-12-06 13:38:40

Dekabrın 5-də “Ermənofobiya  Azərbaycanın dövlət  ideologiyasının əsasında” monoqrafiyası nəşr olunub. Orada cinayət-hüquqi  baxımından Azərbaycanda  anti-erməniçiliyin  qiymətələndirilməsinə, təhlilə və anti-erməni təzahürlərinə qarşı mübarizənin  cinayət-hüquqi qabiliyyətlərinə toxunub. Monoqrafiyanın  müəllifi Azərbaycanşünas-hüquqşünas Garnik Davtyandır.

Monoqrafiya dörd fəsildən ibarətdir. Əsərin əsasında beynəlxalq qurumlar tərəfindən  qəbul edilmiş  hüquqi aktlar, rəsmi sənədlər, mədia vasitələrinin  və digər məlumatları, eləcə də  məşhur erməni  elmi əsərlər, dərslikləri, məqalələridir. Monoqrafiyanın mövzusunun seçilməsi bir sıra mühüm  şərtlərlə əlaqələndirilir, xüsusilə  1918-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanda aparılan ermenofobiyanın mərhələləri müzakirə etmək, oxucuları Azərbaycanda  dövlət səviyyəsiylə  aparılan ermənmofobiya ilə tanış olmaq.

Buna əlavə monoqrafiya  bir neçə nöqtəyi aşkar etmək məqsədi daşıyır: onların şiddətindən asılı olmayaraq ermənofobiyanın nifrətinə səbəb olan qanunsuzluq,  cinayət-hüquqi baxımından  Azərbaycanda ermənofobiyanın qiymətləndirilməsi və təhlilə və anti-erməni təzahürlərinə qarşı mübarizənin  cinayət-hüquqi qabiliyyətləri.

Monoqrafiya ilə  müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq  Azərbaycanda ermənofobiyanın  beynəlxalq cinayət-hüquqi qiymətləndirilməsi və əsl prinsipin əsasında  ER Cinayət  Məcəlləsinin tədbiqi məsələləri araşdırmağa, eləcə də Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsindəki hüquqi  müddəalarla paralellər aparmağa cəhd göstərilib.

Ermənofobiyanın köklərinə, ksenofobiya üçün  mıəsuliyyət nəzərdə tutulan beynəlxalq  cinayət-hüquqi normaların mənbələrinə, eləcə də “Qara siyahı”-nın məqsədinə və təsirinə toxunulub.