192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
language az
language hy ru en az ge tur
Ermənistan EİU-nun “Demokratiya indeksi-2018” məruzəsində mövqeyini yaxşılaşıb
2019-01-09 14:09:07

Britaniyanın "The Economist Group" tədqiqat və konsaltinq filialı olan Economist Intelligence Unit (EİU) “Demokratiya indeksi-2018” məruzəsini dərc edib. Orada  167 ölkənin sırasına Ermənistan da daxil olunub.
Həmin məruzə  dünyanın müxtəlif ölkələrində demokratitanın vəziyyətini təmsil edir. Sənədi təşkil edərkən  müəlliflər  aşağıdakı amilləri nəzərə alıb:  seçki prosesi və plyuralizm, siyasi azadlıq, hökumətin fəaliyyəti,  siyasi həyatına iştirak və  siyasi mədəniyyət. 
Bundan başqa,  ekspertlər dörd növ rejimi müəyyənləşdirib: tam demokratiya, qüsurlu demokratiya, hibrid rejim və avtoritar rejim.
Ölkəmiz 2018-ci ildə demokratiyanın inkişafında mühüm müsbət dəyişikliklərə malik olan  ölkələrin sırasına  daxil olunub və 111-ci yerdən 103-cü yerinə yüksələyərək  Gürcüstanla birgə “hibrid rejim” kategoriyasına daxil olunub. 
Azərbaycan, əvvəlki hesabatda olduğu kimi, "avtoritar" dövlət kimi təsnif olunmuşdur.