Top.Mail.Ru
ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐ
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Արևմտահայերէն լուրեր, Մարտ 15-ի եթերը
2019-03-15 14:29:20

Այսօրուան լուրերուն մէջ կը լսէք.

-Այսօր Սպառողներու իրաւունքներու միջազգային պաշտպանութեան օրն է. վարչապետ Փաշինեանը ելոյթով հանդէս եկած է:

- Երևանի քաղաքապետարանը կը շարունակէ օփերայի յարակից տարածքի քանդման աշխատանքները:

- Իսրայէլի վարչապետի որդին կ՛ուզէ Էրտողանին յիշեցնել Հայոց Ցեղասպանութեան մասին:

0:00
0:00

15 ­Մարտ 1921-ին, ­Պեր­լի­նի ­Չար­լո­թըն­պըրկ թա­ղին մէջ, օր-ցե­րե­կով, ­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան ա­նու­նով 25ա­մեայ հայ ե­րի­տա­սարդ մը ա­հա­բե­կեց ­Մեհ­մէթ Թա­լէաթ փա­շան՝ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան եր­բեմ­նի վար­չա­պե­տը։

Մարտ 15-ը հա­յոց սե­րունդ­նե­րու ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թեան մէջ անջն­ջի դրոշ­մ է՝ իբ­րեւ Օրն ար­դա­ր հա­տուց­ման և ­Թա­լէա­թի ա­հա­բեկ­ման օր։

Յատ­կա­պէս ­Մարտ 15ին, ա­մէն տա­րի, մեր սե­րունդ­նե­րու շրթնե­րէն, հպար­տու­թեամբ եւ ո­գե­ւո­րու­թեամբ բարձ­ր կը հնչէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ծան­րա­գոյն ո­ճի­րին առաջին պա­տաս­խա­նա­տո­ւին՝ ­Թա­լէա­թի ա­հա­բեկ­ման նուի­րո­ւած ժո­ղովր­դա­յին սրտա­բուխ «­Գի­նի լից» եր­գը.